Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 24-01-2020

ВИ БУДЕТЕ ЗНАТИ ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Двигун автомобіля Jaguar XJ

Лабораторії кафедриЛабораторії кафедри

Працевлаштування випускників

Автосалони
Логістичні центри
Магазини автозапчастин
Автоперевізники
Двигунобудівні підприємства
Дослідні лабораторії
Автосервіс

Області підготовки фахівців

 

 

Рівень бакалавра

Галузь знань: «14 Електрична інженерія»

Спеціальність: «142 Енергетичне машинобудування»

(професійне спрямування «Двигуни внутрішнього згоряння»)

 

Область підготовки спеціалістів.  Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності.

Базові дисципліни. Фізика, математика, хімія, інформатика, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, теорія технічних систем, нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка, деталі машин, промислова екологія, технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, теоретичні основи теплотехніки, електротехніка, електронна і мікропроцесорна техніка, гідравліка, гідро- і пневмопривід, технологічні основи машинобудування, економіка підприємств.

Дисципліни спеціальної підготовки. Теорія ДВЗ, конструкція і динаміка ДВЗ, системи ДВЗ, газова динаміка та агрегати наддуву; палива, мастила і охолоджуючі рідини, автоматичне регулювання ДВЗ, надійність ДВЗ, будова установок з ДВЗ, основи випробувань ДВЗ, САПР ДВЗ, електро-устаткування, електронне і мікропроцесорне управління ДВЗ, автомобілі і трактори, комп’ютерна підготовка, комп’ютерна графіка, маркетинг, прикладна теорія коливань, теорія і методи наукової творчості.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І. Лауреатами державної премії України є професори Абрамчук Ф.І., Тимченко І.І.

Практична підготовка. В період навчання студенти проходять три види практик. Навчальна, метою якої є ознайомлення з роботою передових мотобудівних заводів і НДІ; технологічна, у процесі якої вивчаються передові технології виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційно-конструкторська практика, на якій студенти знайомляться з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці ДВЗ працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, в КБ і проектних організаціях,  комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, викладачами професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації .

 

 

Рівень спеціаліста

Галузь знань: «14 Електрична інженерія»

Спеціальність: «142 Енергетичне машинобудування»

(професійне спрямування «Двигуни внутрішнього згоряння»)

 

Область підготовки спеціалістів. За цією спеціальністю університет готує інженерів-конструкторів та інженерів-дослідників двигунів внутрішнього згоряння, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні машини, мотоцикли.

Базові дисципліни. Технологічні основи машинобудування, експлуатація й обслуговування машин, економіка підприємств, охорона праці.

Дисципліни спеціальної підготовки. Надійність ДВЗ, основи випробувань ДВЗ, САПР ДВЗ, маркетинг, менеджмент, прикладна теорія коливань, теорія і методи наукової творчості, електронне і мікропроцесорне управління ДВЗ, перспективи розвитку ДВЗ.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І. Лауреатами державної премії України є професори Туренко А.М., Абрамчук Ф.І., Тимченко І.І.

Практична підготовка. В період навчання студенти проходять чотири види практик. Навчальна, метою якої є ознайомлення з роботою передових мотобудівних заводів і НДІ; технологічна, у процесі якої вивчаються передові технології виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційно-конструкторська практика, на якій студенти знайомляться з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ; переддипломна практика де студенти підбирають матеріали, які використовують при виконанні дипломного проекта.  Після закінчення повного курсу присвоюється кваліфікація  інженера-механіка за фахом “Двигуни внутрішнього згоряння”.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці ДВЗ працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, інженерами-конструкторами в КБ і проектних організаціях, інженерами-дослідниками, науковцями в НДІ, менеджерами в комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, експертами органів ДАІ та митниці, інженерами, завідувачами лабораторій.

 

 

Рівень магістра

Галузь знань: «14 Електрична інженерія»

Спеціальність: «142 Енергетичне машинобудування»

(професійне спрямування «Двигуни внутрішнього згоряння»)

 

Область підготовки спеціалістів. Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності, у вищих навчальних закладах.

Базові дисципліни.  Філософія, іноземна мова, правові основи та етика підприємницької діяльності, практичний маркетинг, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, вища освіта і Болонський процес, інтелектуальна власність.

Дисципліни спеціальної підготовки. Сучасні технології проектування і дослідження ДВЗ, проблеми підвищення споживчих якостей ДВЗ, випробування ДВЗ, забезпечення надійності машин.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І. Лауреатами державної премії України є професори Туренко А.М., Абрамчук Ф.І., Тимченко І.І.

Практична підготовка. Метою є ознайомлення з роботою передових моторобудівних заводів і НДІ; передовими технологіями виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ. Закріплюється практична підготовка при проходженні науково-педагогічного стажування. Після закінчення присвоюється кваліфікація магістра-дослідника за фахом “Двигуни внутрішнього згоряння”.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, інженерами-конструкторами в КБ і проектних організаціях, інженерами-дослідниками, науковцями в НДІ, менеджерами в комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, експертами органів ДАІ та митниці, інженерами, завідувачами лабораторій,  викладачами в навчальних закладах.


Відповідальний за роботу з абітурієнтами від кафедри

Корогодський Володимир Анатолійович

тел. +38 066 229 60 67